juli 20, 2024

Publicaties & Downloads

Hieronder vindt u een overzicht van de publicaties die reeds in het kader van het onderzoeksproject over kerk en slavernij verschenen zijn.

Het symbool met het oranje slotje  duidt aan dat een publicatie gratis toegankelijk (‘open access’) is. Het is onze intentie dat op termijn al onze publicaties voor iedereen te vinden en te lezen zijn.

 • Martijn Stoutjesdijk, “Een zwarte stem in een witte tekst. De totslaafgemaakte christen Isabella in het werk van Jan Willem Kals.” Kerk en Theologie 74 (2023): 38-56. <hier te lezen>
 • Martijn Stoutjesdijk, “‘In openlijken strijd met den geest des Christendoms’? De kerk in het Nederlandse slavernijverleden.” in Rose Mary Allen, Esther Captain, Matthias van Rossum en Urwin Vyent (red.), Staat & Slavernij. Het Nederlands koloniale slavernijverleden en zijn doorwerkingen.  Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2023, 372-381.  <hier te lezen>
 • Martijn Stoutjesdijk, “ ‘Om dat hunne verw en gedaante van d’onze verscheiden is.’ De Vloek van Cham in het Nederlands debat over koloniale slavernij,” in Bente de Leede en Martijn Stoutjesdijk (red.), Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis. Utrecht: Kok Boekencentrum, 2023, 134-152.
 • Bente de Leede en Martijn Stoutjesdijk, “Een ‘vriendelyk en Gode aangenaam Ryk’? Protestantisme in het Nederlandse koloniale verleden.“ in Bente de Leede en Martijn Stoutjesdijk (red.), Kerk, kolonialisme en slavernij. Verhalen van een vervlochten geschiedenis. Utrecht: Kok Boekencentrum, 2023, 10-14.
 • Annette Merz, George Harinck, Rose Mary Allen en Martijn Stoutjesdijk. “Onderzoeksproject: Kerk en slavernij in het Nederlands koloniale rijk.” Handelingen. Tijdschrift Voor Praktische Theologie en Religiewetenschap 50 (2023), 33–42. <hier te lezen>
 • George Harinck, “A Popular, Albeit Questionable, Version of the Dutch American Story: Kuyper’s Heliotropic View of History as Rooted in Common Grace”, in Donald J. Bruggink, Dennis M. Voskuil, en William Katerberg (red.), Dutch Immigrant Stories Holland MI: Van Raalte Press, 2022, 3-20
 • Annette Merz, “Maria als ‘slavin van de Heer’ (Lucas 1:38.48) Een ambivalente blend van sociale realiteit en religieuze boodschap” Kerk en Theologie 74:1 (2023), 20-37. <hier te lezen>

 • Stoutjesdijk, M. ‘De Bijbel: bondgenoot of struikelblok? De rol van de Bijbel in het Nederlandse slavernijverleden,’ in Marieke Hermans, Lydia van der Meer-Boer en Anne-Mareike Schol-Wetter (red.), Geroepen om vrij te zijn. Bijbelstudies over slavernij en vrijheid (Haarlem/Antwerpen: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, 2023), 7-9.
 • Stoutjesdijk, M. ‘De kerken in de West,’ Oecumenische Bezinning 71 (2023), special issue: ‘Eindelijk vrij? Bijdrage aan bezinning op kerken en slavernij’, 18-23. <hier gratis te downloaden>
 • Stoutjesdijk, M. ‘De katholieke kerk en het Nederlands slavernijverleden,’ SamenKerk 3 (mei 2023), 8-10. <hier gratis te lezen>
 • Stoutjesdijk, M. en G. van Dartel, ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu. Landelijk symposium 1 juni 2023,’ Woord & Dienst 72:5 (mei 2023), 12-13.
 • Stoutjesdijk, M., ‘ “Zoudt gij willen, dat gij ter prooi werd aan woeste overmagt?” Bijbels en theologisch slavernijdebat,’ Onderweg 8:15 (2022), 6-9. <hier te lezen>
 • Stoutjesdijk, M., ‘Onderzoek naar slavernij en kerk: over wokeness en citizen science,’ Transparant 33:2 (2022), 22-23.
 • Stoutjesdijk, M., ‘Zwart en wit in koloniale kerken. Grensconflicten in de godsdienst,’ Tenachon 54 (2022), 16-23. <hier te lezen>
 • Artikel/column George Harinck in Naast, https://www.flipgorilla.com/p/27651685740458736/show
 • George Harinck ‘Slavernijexcuses’, Nederlands Dagblad, 7 januari 2023