april 24, 2024

Over ons

IN HET KORT

Kerk en slavernij in het Nederlandse koloniale rijk: geschiedenis, theologie en erfenis

In dit door NWO gefinancierd onderzoeksproject bestuderen we de rol van de Gereformeerde Kerk in het Nederlands koloniaal verleden. We kijken naar de theologische en exegetische argumenten die vanuit kerk en academie werden aangedragen om slavernij te verdedigen dan wel te bekritiseren en naar het financiële, maatschappelijke en bestuurlijke aandeel van de kerk in de slavernij en de slavenhandel (missionair, pastoraal, als slaveneigenaar, investeerder, hoeder van de samenleving). Meerdere perspectieven (van slaafgemaakten, voormalige slaven, inheemsen, groepen van gemengde afkomst, witte kolonisten) worden in beeld gebracht én er is oog voor de erfenis van de slavernij in de kerken en samenleving van vandaag.

ONDERZOEKSVOORSTEL

Het complete onderzoeksvoorstel is hier (in het Engels) te downloaden.

TEAMLEDEN

 • Prof. dr. Annette Merz (PThU, hoofdaanvrager, lid regiegroep)
 • Prof. dr. George Harinck (VU, mede-aanvrager, lid regiegroep, promotor)
 • Prof. dr. Rose Mary Allen (University of Curaçao, lid regiegroep, promotor)
 • Prof. dr. Heleen Zorgdrager (PThU, promotor)
 • Prof. dr. Dorottya Nagy (PThU, projectleiding reizende tentoonstelling)
 • Prof. dr. Guno Jones (VU, co-promotor)
 • Dr. Martijn Stoutjesdijk (PThU, postdoc, lid regiegroep)
 • Dr. Dienke Hondius (VU, projectleider Mapping Slavery & Church, co-promotor)
 • Dr. Jan Krans (PThU, adviseur digital humanities)
 • Donate Philbert-Nieveld, MsC (PThU, promovenda)
 • Vincent Laarman, MA (VU, promovendus)

PARTNERS

Daarnaast heeft het project een klankbordgroep met deelnemers uit verschillende kerken, kerkelijke en maatschappelijke organisaties, zoals de Raad van Kerken, PKN, EBG, SKIN en NZR.